Primăria Comunei Glodeanu Sărat

Județul Buzău – România

Viceprimar

Conform legislatiei in vigoare Consiliul local alege din rândul membrilor sai – viceprimarul, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.

Viceprimarul exercita atributiile care ii sunt delegate de catre primar, prin dispozitie, in conditiile prevazute de art. 70 din Legea nr. 215 /  2001, privind administratia publica locala.
 
·  controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
·  asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;
·  exercita controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
·  raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;
·  organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
·  ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
·  poate indeplini si atributiile de ofiter de stare civila.

Audiente: LUNI si JOI intre orele 14:00 – 16:00.