Primăria Comunei Glodeanu Sărat

Județul Buzău – România

Proiecte de hotărâri 2020

Potrivit dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicăm mai jos, proiectele de acte normative.
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, în termen de 10 zile de la publicare.

Proiect de hotarare nr. 1 – 10 ianuarie 2020
Proiect de hotarare nr. 2 – 20 ianuarie 2020
Proiect de hotarare nr. 3 – 20 ianuarie 2020
Anexa la proiectul de hotarare nr. 3 – 20 ianuarie 2020
Proiect de hotarare nr. 4 – 20 ianuarie 2020
Proiect de hotarare nr. 5 – 20 ianuarie 2020
Proiect de hotarare nr. 6 – 20 ianuarie 2020
Proiect de hotarare nr. 7 – 20 ianuarie 2020
Proiect de hotarare nr. 8 – 20 ianuarie 2020
Proiect de hotarare nr. 9 – 20 ianuarie 2020