Primăria Comunei Glodeanu Sărat

Județul Buzău – România

Buget Local

Buget Local 2015

HCL nr. 13 – 06.03.2015 privind rectificarea I a bugetului local al comunei Glodeanu Sărat
HCL nr. 20 – 30.04.2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Sărat pe trimestrul I
HCL nr. 29 – 29.05.2015 privind rectificarea a II-a a bugetului local al comunei Glodeanu Sărat
HCL nr. 33 – 30.06.2015 privind rectificarea a III-a a bugetului local al comunei Glodeanu Sărat
HCL nr. 37 – 31.07.2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Sărat pe trimestrul II
HCL nr. 38 – 31.07.2015 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al comunei Glodeanu Sărat
HCL nr. 46 – 31.08.2015 privind rectificarea a V-a a bugetului local al comunei Glodeanu Sărat
HCL nr. 6 – 10.02.2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Sărat pentru anul 2015

Buget Local 2011

HCL adoptare buget
Anexa la HCL nr. 3 din 14.02.2011
HCL adoptare Lista obiectivelor de investitii
HCL Glodeanu Sarat lista investitii
Contul de încheiere a exercitiului financiar
Lista de investitii revizuita
Utilizare sume din excedentul anului anterior
Lista de investitii rectificata
Contul de executie trim. II 2011
HCL si anexe rectificare buget
HCL si anexe rectificare buget
Rectificarea bugetului local la data de 31 oct. 2011
Contul de executie – trim. al III-lea