Primăria Comunei Glodeanu Sărat

Județul Buzău – România

Avizier

20 August 2018: Anunt posturi vacante | BIBLIOGRAFIE Anunt posturi vacante

23 Octombrie 2018: Anunt post vacant muncitor calificat | BIBLIOGRAFIE Anunt post vacant muncitor calificat

27 Noiembrie 2017: DISPOZIŢIA NR. 240 privind stabilirea dreptului la stimulent educaţional prin acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în anul școlar 2017 – 2018

24 Noiembrie 2017: DISPOZIŢIA NR. 239 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2017 – 31.03.2018

20 Noiembrie 2017: Anunt post vacant paznic

16 Noiembrie 2017: Anunt concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarele funcții publice din cadrul aparatului de specialitate:

1) inspector, clasa I, grad profesional principal, în inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Autoritate Tutelară – 1 funcție publică;

2) inspector, clasa I, grad profesional principal, în inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe Locale – 3 funcții publice

Anunt concurs inspector debutant Registru Agricol

Anunt concurs inspector IA, Compartiment Cultura Sport

Anunt concurs inspector IA, Compartiment Administrativ Mediu

Anunt concurs inspector debutant RU, Stare Civila, Achizitii Publice

22 Iunie 2017: Anunt colectiv comunicare prin publicitate acte administrative fiscale

28 Octombrie 2016: Anunt colectiv comunicare prin publicitate acte administrative fiscale

22 August 2016: Anunt concurs Sef serviciu

22 August 2016: Anunt concurs Paznic

17 Martie 2016: Anunt concurs Șofer – 1 post, Casier – 1 post, Muncitor necalificat – 2 posturiBibliografie concurs

23 Noiembrie 2015: Anunt concurs muncitor calificatBibliografie concurs instalator